מדיניות הפרטיות

שימוש באתר ובאפליקציות לנייד

10.1. בסעיף 10 זה, “שוק” ו”אתר” ישמשו לסירוגין כדי להתייחס לאתר האינטרנט של MDRISS STORE ולאפליקציה לנייד.

10.2. אפשרי:

10.2.1. להציג את דפי האתר שלנו בדפדפן אינטרנט.

10.2.2. הורד דפים מהאתר שלנו כדי להישמר במטמון בדפדפן אינטרנט.

10.2.3. להדפיס דפים מהאתר שלנו לשימושך האישי והלא מסחרי, בתנאי שהדפסה כזו אינה שיטתית או מוגזמת.

10.2.4. השתמש בנגן המדיה של האתר שלנו כדי להזרים קבצי אודיו ווידאו מהאתר שלנו.

10.2.5. השימוש בשירותי השוק שלנו באמצעות דפדפן אינטרנט כפוף לשאר התנאים של תנאים והגבלות אלה.

10.3. למעט כפי שהותר במפורש בסעיף 10.2 או אחרת בתנאים והגבלות אלה, אינך רשאי להוריד חומר מאתר האינטרנט שלנו או לאחסן חומר כזה במחשב שלך.

10.4. אתה רשאי להשתמש באתר שלנו רק כדי למכור או לקנות מוצרים בשוק שלנו למטרות אישיות ומסחריות.

10.5. למעט כפי שהותר במפורש בתנאים והגבלות אלה, אינך רשאי לשנות או לשנות בשום צורה רכיב או חומר כלשהו באתר האינטרנט שלנו.

10.6. אלא אם כן אתה הבעלים או שולט בזכויות האמיתיות והנלוות בחומר או בתוכן הרלוונטי, אינך רשאי .

10.6.1. פרסם מחדש תוכן או חומרים מהאתר שלנו (כולל באתרים אחרים).

10.6.2. למכור, להשכיר או לתת רישיון משנה לכל תוכן או חומר באתר האינטרנט שלנו.

10.6.3. להציג בפומבי כל חומר או תוכן באתר האינטרנט שלנו.

10.6.4. להשתמש בחומר או בתוכן מהאתר שלנו לכל מטרה מסחרית.

10.6.5. הפצה מחדש של חומר או תוכן מהאתר שלנו.

10.7. על אף סעיף 10.6, אתה רשאי להעביר קישורים למוצרים באתר האינטרנט שלנו ולהפיץ מחדש את הניוזלטרים וחומרי הקידום שלנו לכל אדם בצורה מודפסת ובאלקטרונית.

10.8. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או להגביל את הגישה לאתר שלנו, לחלקים מסוימים באתר שלנו ו/או לפונקציונליות של האתר שלנו. לדוגמה, אנו עשויים להשעות את הגישה לאתר במהלך תחזוקת השרת או בעת עדכון האתר. אינך רשאי לעקוף או לנסות לעקוף הגבלות גישה באתר זה.

10.9. אסור לך:

10.9.1. להשתמש באתר שלנו בכל דרך או לנקוט בכל פעולה שגורמת או עלולה לגרום נזק לאתר או לפגיעה בביצועים, זמינות, נגישות, שלמות או אבטחת האתר.

10.9.2. להשתמש באתר שלנו בצורה לא אתית, בלתי חוקית, בלתי חוקית, הונאה או מזיקה, או בקשר לכל פעילות או מטרה בלתי חוקית, הונאה או מזיקה

10.9.3. לפרוץ או לשנות באופן אחר את האתר שלנו.

10.9.4. לחקור, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של האתר שלנו ללא רשותנו.

10.9.5. לעקוף כל מערכות או תהליכים של אימות או אבטחה באתר האינטרנט שלנו או בקשר אליו.

10.9.6. להשתמש באתר האינטרנט שלנו כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר או תוכן המורכב (או קשור) לכל תוכנת ריגול, וירוס מחשב, סוס טרויאני, תולעת, keylogger, rootkit או כל תוכנת מחשב זדונית אחרת .

10.9.7. להטיל עומס גבוה באופן בלתי סביר על משאבי האתר שלנו (כולל רוחב פס, קיבולת אחסון ויכולת עיבוד).

10.9.8. לפענח או לפענח כל תקשורת שנשלחה על ידי או לאתר שלנו ללא רשותנו.

10.9.9. לבצע כל פעילות שיטתית או אוטומטית של איסוף נתונים (כולל ללא הגבלה גרידה, כריית נתונים, חילוץ נתונים ואיסוף נתונים) באתר שלנו או בקשר אליו ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.

10.9.10. גישה או אינטראקציה אחרת עם האתר שלנו באמצעות כל רובוט, עכביש או אמצעי אוטומטי אחר, למעט למטרות אינדקס של מנוע חיפוש.

10.9.11. להשתמש באתר שלנו למעט דרך הממשקים הציבוריים שלנו

10.9.12. להפר את ההנחיות המפורטות בקובץ robots.txt של האתר שלנו.

10.9.13. להשתמש בנתונים שנאספו מאתר האינטרנט שלנו עבור כל פעילות שיווק ישיר (כולל, ללא הגבלה, שיווק בדוא”ל, שיווק ב-SMS, טלמרקטינג ודיוור ישיר).

10.9.14. עשה כל דבר שמפריע לשימוש הרגיל באתר שלנו

11. סימנים מסחריים וקניין רוחני (זכויות יוצרים)

11.1. בתנאים כלליים אלה, מצוין בבירור כי:

11.1.1 אנו, יחד עם נותני הרישיונות שלנו, הבעלים והשליטה בכל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות באתר האינטרנט שלנו ובחומר ובכל התוכן באתר שלנו

11.1.2. כל זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות באתר האינטרנט שלנו ובחומרים והתכנים באתר שלנו שמורות.

11.2. הלוגו של MDRISS STORE ושאר הסימנים הרשומים והלא רשומים שלנו הם הסימנים שלנו; איננו מעניקים כל רישיון להשתמש בסימנים אלו, ושימוש כזה עלול להוות הפרה של זכויותינו ללא אישור מתאים בכתב חתום על ידינו.

11.3. הסימנים המסחריים או סימני השירות של צד שלישי הרשומים והלא רשומים באתר שלנו הם רכושם של בעליהם בהתאמה, איננו תומכים או קשורים לכל בעל זכויות שכזה, ואיננו יכולים להעניק כל רישיון לממש זכויות כאלה.

פרטיות מידע

12.1. קונים מסכימים לעיבוד הנתונים האישיים שלהם בהתאם לתנאים המפורטים בהודעת הפרטיות והעוגיות של MDRISS STORE.

12.2. MDRISS STORE תעבד את כל הנתונים האישיים שהושגו דרך ה-Marketplace והשירותים הנלווים בהתאם לתנאים וההגבלות המפורטים בהודעת הפרטיות והעוגיות של MDRISS STORE ובמדיניות הפרטיות.

12.3. המוכר אחראי ישירות כלפי הקונה לכל שימוש לרעה בנתונים האישיים שלו, ו-MDRISS STORE אינה אחראית לכל שימוש לרעה בנתונים האישיים של המוכר.

ביקורת ובדיקת נאותות

13.1. אנו מפעילים תוכניות למניעת הונאה והלבנת הון ושומרים לעצמנו את הזכות לבצע בדיקת נאותות לכל המשתמשים בשוק שלנו.

13.2. אנו מתחייבים לספק לנו את כל המידע, המסמכים והגישה לשטח העסק שלך שאנו עשויים להזדקק להם:

13.2.1. כדי לאמת את חברותך ואת ביצוע ההתחייבויות שלך לפי תנאים והגבלות אלה.

13.2.2. למטרות גילוי בהתאם לצו תקף של בית משפט או סוכנות ממשלתית אחרת.

13.2.3. במידה הנדרשת על פי החוק או הרגולציה החלים.

זירת מסחר

14.1. אתה מאשר ש:

14.1.1. MDRISS STORE מספקת שוק עבור קונים ומוכרים של צד שלישי או MDRISS STORE, כאשר MDRISS STORE היא המוכרת של מוצר.

14.1.2. המוכר הנוגע למכירת המוצרים בשוק (בין אם MDRISS STORE הוא המוכר ובין אם הוא מוכר צד שלישי) נשאר בכל עת באחריות הבלעדית למוצרים שהוא מוכר בשוק.

14.1.3. במקרה של בעיה הקשורה לרכישת מוצר בשוק, על הקונה לפנות למוכר הרלוונטי של המוצר על ידי ביצוע התהליך המוגדר במדיניות יישוב סכסוכים.

14.2. אנו מתחייבים כי MDRISS STORE, או מוכרי צד שלישי, לפי העניין, ישלחו מידע הקשור למוצרים שלהם בשוק, שהוא שלם, מדויק ועדכני בהתאם לפרטים הבאים:

14.2.1. המוכר הרלוונטי מתחייב ומייצג את השלמות והדיוק של המידע שלו המתפרסם בשוק שלנו לגבי מוצריו.

14.2.2. המוכר הנוגע בדבר ערב ומצהיר כי המידע המתפרסם בשוק הינו עדכני.

14.2.3. אם לקונה יש תלונה לגבי הדיוק או השלמות של מידע המוצר שהתקבל ממוכר (כולל כאשר MDRISS STORE הוא המוכר), הקונה רשאי לפנות למוכר הרלוונטי על ידי ביצוע התהליך המפורט במדיניות יישוב המחלוקות של MDRISS STORE.

14.3. איננו מתחייבים או מצהירים שה-Marketplace יפעל ללא כישלון; או כל שירות בשוק יישאר זמין עם התרחשותם של אירועים שאינם בשליטת MDRISS STORE (כולל אך לא רק אירועים של כוח עליון) הכוללים בין היתר: שיטפון, בצורת, רעידת אדמה אדמה או אסונות טבע אחרים ; פריצה, וירוסים, תוכנות זדוניות או התקפות תוכנות זדוניות אחרות בשוק; התקפות טרור, מלחמות אזרחים, תסיסה אזרחית או התפרעויות; מלחמות, איומי מלחמה או הכנות למלחמה; מגיפות או מגיפות; או אירועים או נסיבות חוץ-חוקתיות המשפיעות באופן מהותי ולרעה על היציבות הפוליטית או המאקרו-כלכלית של הטריטוריה בכללותה.

14.4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק או לשנות חלק משירותי Marketplace שלנו או כולם, ולהפסיק לפרסם את Marketplace שלנו, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא הודעה או הסבר; ולא תהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום אחר במקרה של הפסקה או שינוי של שירות כלשהו המוצע ב-Marketplace, או אם נפסיק לפרסם את ה-Marketplace. זאת מבלי לפגוע בזכויות שלך ביחס לכל הזמנה שלא מומשה או כל אחריות קיימת אחרת של MDRISS STORE.

14.5. אם אנו מפסיקים או נשנה חלק או את כולם ממקומות השוק שלנו שאינם קשורים לכוח עליון, נודיע לקונים ולמוכרים לפחות חמישה עשר (15) ימים מראש עם הנחיות ברורות מה לעשות. עבור עסקאות שוטפות או התחייבויות קיימות אחרות של MDRISS STORE.

14.6. אנחנו לא מבטיחים תוצאות עסקיות כלשהן מהשימוש ב-Marketplace.

14.7. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל ובכפוף לסעיף

15.1 להלן, אנו לא כוללים את כל ההצהרות והאחריות הנוגעות לנושא של תנאים והגבלות אלה, השוק שלנו והשימוש בו.

כתבי ויתור ומגבלות

15.1. שום דבר בתנאים והגבלות אלה לא:

15.1.1. הגבל כל אחריות בכל דרך שאינה מותרת על פי החוק החל.

15.1.2 החרגה של כל אחריות או זכות משפטית שלא ניתן לשלול על פי החוק החל.

15.2.1 שום דבר בתנאים והגבלות אלה:

15.2.2. לשלוט בכל ההתחייבויות הנובעות או בקשר לנושא של תנאים והגבלות אלה, לרבות חוזה, עוולה (לרבות רשלנות) והפרת חובה חקוקה, למעט אם נקבע אחרת במפורש בתנאים והגבלות אלה.

15.3. לא נהיה אחראים כלפיך לכל אובדן או נזק לשירותים הניתנים לך ללא תשלום.

15.4. החבות המלאה שלנו כלפיך לכל חוזה למתן שירותים לפי תנאים והגבלות אלה לא תעלה על הסכום הכולל ששולם וישולם לנו על פי החוזה. למטרות סעיף 15 זה, כל עסקה נפרדת ב-Marketplace מהווה חוזה נפרד.

15.5. על אף הסעיף.

15.4 לעיל, לא נהיה אחראים כלפיך לכל אובדן או נזק, לרבות:

15.5.1. כל הפסד עקב הפרעה או תקלה באתר.

15.5.2. כל אובדן הנובע מאירועים או התרחשויות שאינן בשליטתנו הסבירה.

15.5.3. כל אובדן עסק, לרבות (אך לא רק) אובדן או נזק לרווחים, הכנסות, הכנסות משימוש, הכנסות מייצור, חיסכון צפוי, עסקים, חוזים, הזדמנויות עסקיות או מוניטין

15.5.4. כל אובדן או נזק לנתונים, מסדי נתונים או תוכנה.

15.5.5. כל הפסד או נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי.

15.6. אתה מסכים שיש לנו אינטרס להגביל את האחריות האישית של נושאי המשרה והעובדים שלנו, ולאור אינטרס זה, אתה מאשר שאנו ישות באחריות מוגבלת; כל תביעה שהועלתה על ידי נושאי המשרה או העובדים שלנו (אין בכך כדי להגביל או לשלול אחריות של כל ישות באחריות מוגבלת – אפילו ורשלנותם של נושאי המשרה והעובדים שלנו).

15.7. ה-Marketplace שלנו מכיל היפר-קישורים לאתרים אחרים שבבעלותם ומופעלים על ידי צדדים שלישיים; היפר-קישורים אלו אינם המלצות. אין לנו שליטה על אתרי צד שלישי ותוכנם ואיננו אחראים להם או לכל אובדן או נזק שעלולים לנבוע מהשימוש שלך באתרים כאלה.

משלוח מהיר

עם FedEx

תשלום אונליין

מספר שיטות

תמיכה 24/6

ימי עסקים

100% מאובטח

אישור SSL

החזר מובטח

מעקב אחר הזמנות

Shopping cart

Sign in

No account yet?

Shop
0 Wishlist
0 items Cart
My account